สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษา แห่งจังหวัดมิยางิa website for international students

I LOVE JAPAN! I LOVE MIYAGI!

About Miyagi Special Institutes Association Miyagi Special Institutes Association Official Website

TOP > งานสมาคมข้อมูลข่าวสารมิยาเซน

イベント情報

มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับกฎหมาย การเตรียมความพร้อมในการเข้าทำงานที่บริษัทญี่ปุ่น และการสอบเพื่ อรับสมัครบุคคลเข้าทำงานสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เรียนในโรงเรียนสายอาชีพ

ในงานแลกเปลี่ยนพูดคุยกันระหว่างบริษัทผู้จ้างที่ต้องการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าทำงานและนักศึกษาต่างชาติ ท่านจะได้ทราบข้อมูลต่างๆทั้ง ลักษณะของนักศึกษาที่ต้องการจ้างงาน ความเห็นของทางบริษัท

มีมุมสำหรับให้พูดคุยกับทางบริษัทที่จะจ้างงาน และสามารถฟังข้อมูลของบริษัท วิธีการจ้างงาน เงื่อนไขการจ้างงาน และประสบการณ์ของรุ่นพี่ได้โดยตรง