สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษา แห่งจังหวัดมิยางิa website for international students

I LOVE JAPAN! I LOVE MIYAGI!

About Miyagi Special Institutes Association Miyagi Special Institutes Association Official Website

TOP > การศึกษาต่อในจังหวัดมิยางิ

การศึกษาต่อในจังหวัดมิยางิ

Tohoku Foreign Language & Tourism College
Second-year student at the International Tourism Department,
International Travel Course

PLAZA ROJAS LORENA NATALI, In the future, I would like to do my best working across borders in an international cooperative effort.

ฉันอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นตั้งแต่หกขวบถึงชั้นมัธยม
ในช่วงการเข้าเรียนของฉัน และงานสำหรับนักศึกษา และกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ในอนาคต ฉันต้องการจะเข้าร่วมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ และช่วยแก้ไขปัญหาสังคมในลาติน อเมริกา รวมถึงประเทศฉันด้วย ฉันมักจะไปท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ อยู่บ่อยๆ การท่องเที่ยวนั้นไม่ใช่แค่เพื่อความสนุกสนาน เเต่ฉันยังได้ประสบการณ์มากมายจากมัน

When at a cross-roads in life and in doubt, ask your heart. The answer resides always in oneself.

From an interview with an instructor.

มาไกลจากประเทศชิลีถึงเซนได เพื่อมาเรียนนั้นน่าชมเชยมาก คุณโรจาสเป็นคนขยัน และสอบผ่านสำหรับการจัดการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น เธอเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนร่วมห้องทุกคน

My favorite accessory

ฉันได้พยายามเข้าร่วมงานต่างๆ วางแผนกำหนดการของฉันสำหรับกิจกรรมอาสาสมัคร และสร้างโอกาสที่จะได้พบเจออะไรใหม่ๆ ประสบการณ์ใหม่ๆในสมุดนัดหมายของฉันนั้น ฉันไม่เพียงแค่ใส่กำหนดการฉันลงไป แต่ฉันยังจดข้อความทันทีที่ฉันได้เรียนรู้อะไรที่น่าสนใจ นี่คือเหตุผลที่ฉันคิดว่าสมุดนัดหมายของฉันนั้นมีประโยชน์มาก