สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษา แห่งจังหวัดมิยางิa website for international students

I LOVE JAPAN! I LOVE MIYAGI!

About Miyagi Special Institutes Association Miyagi Special Institutes Association Official Website

TOP > Professional Interview

A review of important points for international students in Japan and Miyagi We asked a specialist about f inding employment.

Foreign study

ขั้นตอนการดำเนินการที่หลากหลายมีความจำเป็น จนกระทั่งขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

มื่อใดก็ตามที่มีการตัดสินใจที่จะศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ต้องมีการดำเนินการขั้นตอนมากมายให้เสร็จสิ้นก่อนถึงกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง อันดับแรก ต้องเลือกโรงเรียนก่อน และต้องเขียนจดหมายสมัครเรียน หลังจากที่ทำการสอบเข้าเรียบร้อยเเล้ว ผู้สมัครก็จะได้รับใบอนุญาตให้เข้าโรงเรียนได้ หลังจากนั้นต้องกรอกใบสมัครสำหรับขอประกาศนียบัตรผู้มีคุณสมบัติ ให้เรียบร้อยกับฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น
เมื่อใดก็ตามที่ประกาศนียบัตรถูกออกแล้ว ผู้สมัครสามารถสมัครทำวีซ่าได้ ที่สถานฑูตญี่ปุ่น ในประเทศบ้านเกิดตนเอง เมื่อไปถึงที่ประเทศญี่ปุ่น ในเวลาขาเข้าประเทศญี่ปุ่น ผู้สมัครต้องได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในสนามบิน และหลังจากนั้นต้องเตรียมพร้อมที่จะเริ่มทำกิจกรรมต่างๆ แบบนักเรียนต่างชาติ

สังเกตขนบธรรมเนียมและกฎเกณฑ์ของญี่ปุ่น และเพลิดเพลินไปกับการใช้ชีวิต และวัฒนธรรมในประเทศญี่ปุ่น ความคุ้นเคยกั

ขนบธรรมเนียมของญี่ปุ่นนั้นมีความจำเป็น เพื่อที่ใช้ชีวิตในญี่ปุ่น และเพื่อได้ประสบการณ์ที่น่าสำราที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของขนบธรรมเนียมในประเทศญี่ปุ่น
・เมื่อใช้การคมนาคมสาธารณะ ห้ามคุยโทรศัพท์ในระหว่างที่รถประจำทาง หรือรถไฟกำลังวิ่ง
・ ยืนรอภายในเส้นที่กำหนดเวลารอขึ้นรถประจำทางหรือรถไฟ
・ ทิ้งขยะในที่ๆ เตรียมไว้ให้ ห้ามทิ้งขยะลงพื้น
・ ห้ามสูบบุหรี่ในที่ๆ ไม่ได้เตรียมไว้ให้สูบ และมากกว่านั้น

ส่วน ขนบธรรมเนียม และกฎเกณฑ์อื่นๆ สำหรับคุณที่ต้องสัมผัสด้วยตนเอง โดยการรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์เเละเพื่อนๆ ที่โรงเรียนอย่างมั่นใจ ซึ่งจะช่วยคุณให้เข้าใจชาวญี่ปุ่นได้ดียิ่งขึ้น

การเปลี่ยนสถานะการอยู่อาศัย หลังจากได้รับการว่าจ้างงาน

สำหรับผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น เนื้อหาของข้อปฏิบัติที่ได้รับอนุญาต และวิธีของการดำเนินการในช่วงเวลาที่พักอาศัยนั้น กำหนดไว้อย่างละเอียดในพระราชบัญญัติการควบคุมการตรวจคนเข้าเมือง และในพระราชบัญญัติการรับรองผู้ลี้ภัย นักศึกษาชาวต่างชาติที่ได้รับการว่าจ้างหลังจากศึกษาจากหลักสูตรเฉพาะทางใน โรงเรียนอาชีวะศึกษาเรียบร้อยแล้ว และหลังจากที่สำเร็จการศึกษาและได้รับการเเต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จำเป็นต้องเปลี่ยนสถานะของการอยู่อาศัย เป็นสถานะที่ได้รับอนุญาตให้ได้รับการว่าจ้างงานได้ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสถานะการอยู่อาศัยจะได้รับอนุญาตต่อเมื่อเนื้อหาของงานที่จะทำให้ผู้ว่าจ้าง สัมพันธ์กับสถานะที่พักอาศัยที่อนุญาตให้มีการว่าจ้างได้ เช่น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านการบริการมนุษยศาสตร์/นานาชาติ หรือด้านเทคโนโลยี และมีการตัดสินว่าความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาของวิชาที่เรียนในโรงเรียนอาชีวะศึกษา กับเนื้องานของงานที่จะทำให้ผู้ว่าจ้างมีจริง ในส่วนด้านล่างนี้ คือบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับการรับการว่าจ้างของคุณฮิโรโกะ โอวาดะ ผู้ที่มีความคุ้นเคยกับนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการว่าจ้างในประเทศญี่ปุ่น

ตอบรับการว่าจ้างงาน

ความสามารถของนักศึกษาต่างชาติได้ถูกแสวงหา ท่ามกลางยุทธวิธีทั่วโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว

พร้อมด้วยการว่าจ้างนักศึกษาต่างชาติของบริษัทที่มีการพัฒนาด้านโลกาภิวัตน์ ได้เป็นจุดสนใจล่าสุด แต่สถานการณ์ก็ยังคงยากลำบากอยู่ เปรียบเทียบผู้หางานที่มากกว่าประมาณ 20,000 คน ในปี 2013 แต่เเค่มีตำแหน่งรับสมัครเพียง 10,969 และแค่ครึ่งหนึ่งของ 20,000 คนเท่านั้นที่ได้งานยิ่งไปกว่านั้น ถึงแม้ว่านักศึกษาต่างชาติจะนิยมบริษัทใหญ่ๆ มากกว่า ในความเป็นจริงเเล้วมี 47% ที่ได้รับการว่าจ้างงานจากบริษัทที่มีพนักงานน้อยกว่า 50 คน และอีก 76% ได้งานกับบริษัทขนาดเล็กถึงกลางที่มีพนักงานน้อยกว่า 300 คน
ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ที่เป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่สนับสนุนเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้น ไม่ได้มองหาแรงงานง่ายๆ แต่สนใจในการทำให้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณสมบัติที่ดี เเละมีความกระตือรือล้น ให้เชื่อมั่นในระยะยาวในมุมมองของยุทธวิธีการดำเนินการอย่างได้ผลทั่วโลก
แนวทางนี้ได้ถูกขยายให้ยาวขึ้น ในช่วงเวลาที่เร็วมากขึ้น
สิ่งที่บริษัทญี่ปุ่นมองหาในตัวนักศึกษาต่างชาตินั้นคือ “ความเป็นชาวญี่ปุ่น” และการปรับตัวระหว่างวัฒนธรรม“ความเป็นชาวญี่ปุ่น” หมายถึง (1) ความชำนาญในภาษาญี่ปุ่นมีความจำเป็นต่อการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ และการโต้ตอบจดหมายธุรกิจ ซึ่งต่างจากการสนทนาปกติ (2) ความสามารถที่จะซาบซึ้งวัฒนธรรมญี่ปุ่น (เกี่ยวกับบริษัท) (3) การเตรียมพร้อมในการทำงานร่วมกัน ร่วมด้วยการให้ความสำคัญกับการเป็นหนึ่งเดียว (ทีมเวิร์ค) คุณสมบัติเพิ่มเติมเหล่านี้ คือการให้ความสำคัญกับความเชี่ยวชาญด้านภาษาบ้านเกิด ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม เเละมีเป้าหมายที่ชัดเจน ที่แตกต่างจากพนักงานชาวญี่ปุ่น ความทะเยอทะยาน และความต้องการความสำเร็จ และรางวัล

การหางานเริ่มจากการทำความเข้าใจกับกำหนดการการว่าจ้าง

ประเทศญี่ปุ่นอาจจะเป็นเพียงประเทศเดียวทั่วโลก ที่การหางานเริ่มขึ้นในข่วงที่นักศึกษายังเรียนอยู่ในโรงเรียน หรือในโรงเรียนอาชีวะศึกษา กำหนดการที่แสนจะโดดเด่นนี้ เป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดที่คนหางานต้องคิดคำนึงถึง ไม่อย่างนั้น ช่วงรับสมัครงานก็จะจบลง ก่อนที่ผู้ที่หวังว่าจะได้งานจะสังเกตเห็นเสียอีก
สำหรับการปฏิบัติตนที่ต้องทำต่อมาคือ อันดับแรก ต้องได้ข้อมูลการคัดคนเข้าทำงานของบริษัทในการประชุม โดยการลงทะเบียนในเวบไซต์ข้อมูลของผู้ว่าจ้างงาน ร่วมด้วยกับการวิจัยผู้ที่คาดว่าจะจ้างงาน ผู้สมัครจำเป็นต้องทำความคุ้นเคยกับการเขียนประวัติส่วนตัว และการวิเคราะห์ตนเอง และค้นหาความต้องการของตนเองสำหรับอนาคต ซึ่งจะมีประโยชน์ในการสัมภาษณ์และการทำบททดสอบบรรจุรับทำงาน เนื่องจากคำถามในข้อสอบอัตนัยนั้นเหมือนกันหมดสำหรับผู้สมัครทุกคน นักศึกษาต่างชาติต้องปรับปรุงทักษะภาษาญี่ปุ่นของพวกเขาอย่างมากทีเดียว
จากประสบการณ์ของฉันในฐานะหัวหน้าโครงการประจำภูมิภาคโทโฮกุ สำหรับ “โครงการสนับสนุนการว่าจ้างงานนักศึกษาต่างชาติ” (กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น) ที่ตรงกับบริษัทญี่ปุ่น และนักเรียนต่างชาติผ่านทางทุนการศึกษา และอื่นๆ ในพื้นที่โทโฮกุมีทั้งบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางมากมาย ที่เก่งในด้านเทคโนโลยี และการบริการ และเป็นที่ๆเจ้าของธุุรกิจกับพนักงานทำงานด้วยกัน ฉันคิดว่านักศึกษาต่างชาติไม่ควรแค่จัดการงานวิจัยของตนเกี่ยวกับขนาดของบริษัทอย่างเดียว เเต่ควรคำนึงถึงวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันด้วย
การหางานเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการทบทวนตัวเองใหม่ เเละสำหรับการได้รับทักษะหลากหลายใหม่ๆ
เมื่อใดที่การหางานเริ่มดูยากลำบาก จงยืนกราน และอย่าเพิ่งยอมแพ้ เราจะช่วยให้ฝันของคุณเป็นจริง

จากการศึกษาต่อต่างประเทศ ถึงการว่าจ้างงานในต่างแดน

จากการศึกษาต่อต่างประเทศ ถึงการว่าจ้างงานในต่างแดน