สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษา แห่งจังหวัดมิยางิa website for international students

I LOVE JAPAN! I LOVE MIYAGI!

About Miyagi Special Institutes Association Miyagi Special Institutes Association Official Website

TOP > ทำงานในจังหวัดมิยางิ

ทำงานในจังหวัดมิยางิ

Graduate of the International Information Business Department of Sendai School of Digital Arts By school referral employed with Geora Co., Ltd.

LIN SEN. I am making every effort to live up to the profound goodwill and the expectations of our company president.

บริษัทได้ให้งานกับฉัน ตลอดระหว่างที่ฉันได้สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น เเละโรงเรียนอาชีวะศึกษา ในขณะที่ฉันพยายามสร้างสมดุลระหว่างการเรียน เเละการทำงานไปด้วย ทุกๆ คน ทั้งประธาน และพนักงานได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาชื่นชมฉันในสถานการณ์นี้ขนาดไหน ฉันซาบซึ้งมากที่ฉันสามารถได้งานที่นี่ปัจจุบันนี้ งานของฉันเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการผลิต เเละข้อมูลการขายของอาหารแปรรูป ฉันใช้ทักษะการใช้ Excel spread sheet ที่ฉันได้มาจากโรงเรียนอาชีวะศึกษา เป้าหมายของฉันคือสั่งสมประสบการณ์ ให้มากขึ้นในช่วงที่ทำงานที่นี่ และในจุดหนึ่งของอนาคตข้างหน้า ฉันอยากจะเป็นนักธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น เหมือนกับประธานบริษัทนี้ การบรรยายแนะแนวทางบริษัทถูกจัดมาให้นักศึกษาต่างชาติ

Everything is possible if you have the will to accomplish it. Your dreams will come true if you strive.

เราสัมภาษณ์หัวหน้างาน

ความพากเพียรของเขากำลังจะเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานคนอื่นๆ เขามีการสื่อสารที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และผู้ใต้บังคับบัญชา และประสบความสำเร็จในหน้าที่สมาชิกขององค์กร ฉันหวังว่าเค้าจะตั้งเป้าหมายไปที่ตำแหน่งผู้จัดการ

อุปกรณ์ที่ฉันโปรดที่สุด

มื่อสามเดือนที่เเล้ว ฉันได้ใบขับขี่หลังจากที่ได้เรียนเพื่อการทำสอบมาประมาณครึ่งปี นี่คือรถสุดที่รักของฉัน ที่ฉันได้มาจากหัวหน้างานชาวจีนของฉัน ฉันใช้รถในการเดินทางไปมา เเละการขับขี่รถอย่างปลอดภัยก็อยู่ในใจฉันเสมอ