Hiệp Hội Các Trường Dạy Nghề Quận Miyagi
a website for international students

I LOVE JAPAN! I LOVE MIYAGI!

About Miyagi Special Institutes Association Miyagi Special Institutes Association Official Website

TOP > Tìm kiếm các chủ lao động tiềm năng!

Tìm kiếm các chủ lao động tiềm năng!

Đối với du học sinh học tập tại các trường dạy nghề, thì những người chuẩn bị và tham gia kỳ thi tuyển dụng việc làm để làm việc tại các công ty Nhật cần phải học tập pháp luật có liên quan.

Buổi giao lưu với người phụ trách của các doanh nghiệp có mong muốn tuyển dụng các bạn du học sinh nói chung và các bạn du học sinh học tập tại trường dạy nghề đã giúp tìm hiểu những quan điểm tuyển dụng của các doanh nghiệp và những phẩm chất cần có của du học sinh có nguyện vọng được tuyển dụng.

Có bố trí một góc để các bạn có thể gặp gỡ và trao đổi với người phụ trách của doanh nhiệp đang tuyển dụng du học sinh, và qua đó các bạn có thể lắng nghe giới thiệu sơ lược về công ty trực tiếp tuyển dụng, phương thức tuyển dụng, điều kiện tuyển dụng và sự nghiệp của những người đi trước.